icon-load

Loading..

Liên hệ

* Gian hàng và dịch vụ Hội chợ, xin liên hệ Phòng HCTL, Bà Phạm Hồng Ánh (0944 556 282), Bà Đinh Diệu Hà (0977 157 175)
* Thông tin sự kiện, xin liên hệ Phòng TTSK, Bà Bùi Thị Yến (0966 843 010)