icon-load

Loading..

Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành trên phạm vi cả nước có sản phẩm, hàng hóa đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống.
 • Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành Nông nghiệp.
 • Các tổ chức dịch vụ thương mại tham gia bán hàng hóa, dịch vụ trong Hội chợ.
 • Các trang trại, Hội nông dân sản xuất Nông nghiệp, Câu lạc bộ, HTX.
 • Các Hiệp hội ngành nghề trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT.
 • Người viết đánh giá

 • Rated 5 stars
 • 100%
 • Diệu Huyền
 • Reviewed by:
 • Published on:
 • Last modified: 29-12-2019