icon-load

Loading..

Đối tượng tham gia

Đối tượng tham gia

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Các Sở Nông nghiệp và PTNT, Các Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản các tỉnh, Trung tâm Xúc tiến thương mại, Xúc tiến đầu tư các tỉnh  thành phố, Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu,…

– Các đơn vị, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước có sản phẩm, hàng hóa đảm bảo chất lượng theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

– Các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề truyền thống.

– Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành nông nghiệp.

– Các tổ chức, trang trại, HTX, hộ kinh doanh dịch vụ thương mại.

Tài liệu Hội chợ Xuân Nhâm Dần năm 2022

  • Người viết đánh giá

  • Rated 5 stars
  • 100%
  • Diệu Huyền
  • Reviewed by:
  • Published on:
  • Last modified: 16-12-2021